banner

Biz hakda

ISDN (Zhejiang) Precision Technology Co., Ltd.

2019-njy ýylda esaslandyryldy

Kompaniýanyň tertibi

"ISDN (Zhejiang) Precision Technology Co., Ltd."Singapuryň ISDN Investment Holding Co. Ltd tarapyndan maýa goýulýar we döredilýär, bu Hytaýda ISDN Investment Holding-iň golçur kompaniýasy.Bu kompaniýa 2019-njy ýylda Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Huzhou şäherinde resmi taýdan döredildi we işe girizildi. Premýer-ministr hökmünde “Metal poroşok injeksiýa galyplary (MIM)” kem-kemden meşhurlyk gazanan we häzirki wagtda halkara derejesinde hormatlanýan bölek önümçilik senagaty tehnologiýasy gerek. önüm öndürmek tehnologiýasy, enjamlar, gurallar, awtoulag, lukmançylyk, öý enjamlary, 3C (kompýuter önümleri, sarp ediş elektronikasy) we beýleki pudaklarda çylşyrymly önümleri ösdürmek we önümçilik hyzmatlaryny bermek.Dünýä derejesindäki hil markasyny döretmek biziň maksadymyz.Hytaýda ýerleşip, dünýädäki müşderilere iň oňat önümleri we hyzmatlary hödürleýäris.

ISDN factroy
ISDN factroy1
ISDN factroy2

Döredileli bäri ýokary derejeli takyk önümleri ösdürmäge we öndürmäge borçlanýarys, dürli pudaklar üçin dürli çylşyrymly şekilli önümleri öndürdik we öndürdik.Highokary hilli metal poroşok çig malyny, poslamaýan poladyň ähli modellerini öz içine alýan görnüşleri, ferro esasly erginleri, titanium materiallaryny, magnit materiallaryny we ş.m. saýlaýarys, her dürli garyndy standart sanlaryndan başga-da, materiallar we amallar özleşdirilip bilner. müşderi standartlary.Metal sanjym emele getiriş prosesiniň bir bölegi hökmünde arzan bahaly nusgalary, tejribeli dizaýn toparyny we müşderilerimiz üçin degişli önüm dizaýnlaryny hödürlemek mümkinçiligini hödürleýäris.Önümlerimizi has gowy goldaw hyzmatlary bilen üpjün etmek üçin dürli mümkinçiliklerdäki ajaýyp üpjün ediji hyzmatdaşlar bilen ygtybarly üpjünçilik zynjyry ulgamyny hem döredýäris.Biz ISO 9001: 2000 halkara derejesinde kepillendirilen, içerki dolandyryş ulgamyna we standart amallara eýe.Greenaşyl daşky gurşawy goramak, hapalanmazdan önümçilik tehnologiýasyny ulanmak, jemgyýetiň doly ykrar etmegi we gadyryny bilmek düşünjesine eýerýäris.

ISDN factroy4
ISDN factroy5
ISDN factroy3

Siziň soragyňyzy garşylamaga hemişe taýýardyrys;Has giňişleýin maglumat üçin e-poçta arkaly habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris:
"tony.guo@isdnprecision.com"ýa-da +86 15851671966 belgä jaň edip