banner

Hareware bölekleri

  • Hardware and tool parts with different hardness

    Dürli gatylyk bilen enjam we gural bölekleri

    Enjam önümleri iň giň diapazony, önümiň iň köp dürli talaplaryny we iň köp dürli materiallary öz içine alýar.Apparat önümlerini öndürip bilýän önümçilik prosesi möhür basmak, sowuk ýasamak, gyzgyn ýasamak, ekstruziýa, guýmak, işlemek we ş.m. bolup biler.Bu amallaryň hemmesiniň ajaýyp artykmaçlyklary we kemçilikleri bar we MIM prosesiniň döremegi onuň artykmaçlyklaryny doly oýnaýar we enjam önümleriniň önümçilik tehnologiýasyna öwrülişikli ösüş getirýär.Indi önümiň öndürijiligi has ýokary bolar ýaly, MIM tehnologiýa önümçiligini ulanyp, has köp enjam önümleri.