banner

Çeňňek önümi

  • Stainless Steel industries Hinge for a variety of application

    Poslamaýan polatdan ýasalan önümler Dürli ulanmak üçin çeňňek

    Deňeşdirilen aýlanýan iki bölek, adatça onuň aýlanyş traýektoriýasyny çäklendirmek üçin gysylýar;Adaty gapylar, penjireler, enjamlaryň açylmagy we elektrik enjamlarynyň gapagy ýaly gurluşlarda ulanylýar.Çeňňekleriň öndürijilik talaplary amaly taýdan üýtgeýär.Takyk elektrik önümleri üçin, metal injeksiýa galyplaýjy halkalar öz işleriniň artykmaçlyklaryny oýnap biler we dizaýn modelleri we utgaşdyryş takyklygy iň ýokary derejä ýetip biler.Güýç we poslama garşylyk ýaly aýratyn talaplar bilen örtülen önümler üçin, MIM prosesi bilen öndürilen ilikler hem aýratyn artykmaçlyklara eýedir we beýleki önümler tarapyndan öndürilen şuňa meňzeş önümler bilen yzygiderli tanyşdyrylýar we ýerine çalşylýar.