banner

Bölekleri gulplamak

  • The precision parts of Industries Lock product

    Industries Lock önüminiň takyk bölekleri

    Gulp bölekleri bölek önümleriniň has uly synpydyr, bu ýönekeý gural däl, esbaplar, adatça biri-birine gabat gelýän birnäçe bölek, arassalamak bilen belli bir hereketi saklaýar.Şol bir wagtyň özünde bölekleriň belli bir güýji, könelmegine garşylyk, burulma garşylygy, poslama garşylyk we beýleki öndürijilik talaplary bar.Biri-biri bilen berkidilen önümler, adatça, şol bir materiallar we prosesler bilen öndürilýär we galyplar bilen galyplar, kämillik derejesine ýetmek üçin ölçegli çydamlylygyny we takyklygyny gowy dolandyryp biler;MIM materiallarynyň giňden ulanylmagy, gulp böleklerini öndürmek üçin iň gowy tehnologiýany saýlaýar.