banner

Önümi gulplamak

  • Stainless Steel Compression Lock & Quarter Turn

    Poslamaýan polatdan gysyş gulpy we çärýek öwrümi

    Gulp önümleriniň barha giňden ulanylmagy bilen, ýokary tizlikli otly we beýleki Metro desgalarynda ulanylýan ýokary güýç we yrgyldy garşylygy ýaly dürli aýratyn häsiýetlere eýe bolmak üçin barha köp gulplama önümleri talap edilýär.Deňiz desgalaryna ulanylýan gulplar ýokary poslama garşy bolmalydyr;Sarp ediji elektronikasy ýaly pudaklarda ulanylýan gulplar az göwrümli we takyk laýyklyk we ş.m. bolmalydyr. MIM tehnologiýasy tarapyndan öndürilýän poslamaýan polat gulplar bu talaplary göz öňünde tutup biler we zerurlyklary kanagatlandyrýan takyk görnüşi we ajaýyp öndürijiligi bilen gulp önümlerini öndürip biler. bazary.