banner

Iqhli ýerde ulanylýan programma we gudratly tehnologiýa

Ubiquitous application & omnipotent technology1

MIM poroşok sanjym galyplaýyş tehnologiýasy, maddy dürlüligi we ösen tehnologiýasy sebäpli dürli pudaklarda giňden ulanyldy.Köplenç ulanylýan SUS304 / 316 seriýasyna goşmaça, MIM poslamaýan polat materiallary gatylygy gowulandyrmak üçin ýylylyk bilen bejermek üçin elýeterli bolup biler, 17-4PH, şeýle hem ýylylyk bejergisinden soň gatylygy ≥ 58HRC bolan 440B / C-i halaýar. materiallar;Heatylylygy bejermek mümkin bolan Fe2Ni / Fe8Ni ferroalloýlary we ş.m. köplenç müşderiler tarapyndan MIM-iň gaýtadan işlenen materiallary hökmünde saýlanýar;Karbid kesiji gural hökmünde, lukmançylyk / harby senagatyň we beýleki pudaklaryň aýratyn zerurlyklaryna laýyk gelýän titanium garyndysy hem MIM gaýtadan işlemek arkaly öndürilip bilner, adaty işlemegiň kynçylyklaryny ýeňip geçer we gaýtadan işlemek çykdajylaryny tygşytlar.Magnit materiallaryň Fe-Si seriýasy, şeýle hem ýokary erginli gural polat materiallary MIM-iň kömegi bilen öndürilip bilner.MIM gaýtadan işlenenden soň bu metal materiallaryň öndürijiligi adaty materiallaryň fiziki aýratynlyklary bilen deňdir.

Dürli pudaklarda önümi ulanmagyň mysallary:
Awiasiýa:uçar ganatlarynyň ilikleri, raketa burunlary, raketa guýruk uçlary, keramiki gurçuk tigir pyçaklary.
Awtoulag pudagy:tutaşdyrma dolandyryş gulp bölekleri, turbo güýçlendiriji rotor, klapan gollanma bölekleri, tormoz bölekleri, suntan bölekleri.
Elektron senagaty:disk sürüjiniň bölekleri, kabel birikdirijileri, elektron turba jaýy, kompýuter çap ediji kellesi, mikro motor, elektron gaplama bölekleri.
Harby senagat:mina rotory, ýarag tüpeňi, sowut okunyň kellesi, merkezi oturgyç, toparlaýyn ok oklary.
Lukmançylyk bejergisi:ortodontiki ýaý, içki tikiş iňňesi, nusga alma formalary, skalpel, radiasiýa galkany, gaýçy.
Gündelik zerurlyklar:halta synlamak, kemer synlamak, çelek synlamak, golf topy, sport aýakgaplary, sport ýaraglary, resminama berkidiji resminama, balykçylyk enjamlary.
Mehaniki senagat:ýörite şekilli üweýji kesiji, kesiji gurallar, mikro dişli enjamlar, ofis enjamlary, ýarag burawy we ş.m.
MIM materiallary, şol sanda garyndy polat, gural polat, gaty garyndy, magnit materiallary we ş.m., fiziki aýratynlyklaryny we poslama garşylygyny üýtgetmek üçin ýylylyk bilen işlenip we ýerüsti bejerilip bilner;Islendik metal bölekleri, öndürmek üçin MIM-i ulanmaga synanyşyp biler, bize tehniki maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

Aragatnaşyk belgimiz + 86-15851671966
E-poçta:tony.guo@isdnprecision.com


Iş wagty: Noýabr-09-2021