banner

Beýleki MIM önümleri we aýratynlygy

 • Ultra-small and complex precision parts

  Ultra kiçi we çylşyrymly takyk bölekler

  Ultra-kiçi ululykdaky takyk bölekleriň çylşyrymly geometriýalary we tertipsiz şekilleri bar, gysmak we gaýtadan işlemek gaty kyn.Funksiýa talaplary sebäpli käbirleriniň gaty gatylygy bar we adaty maşyn kesiji bilen kesilip bilinmez.

 • Precision parts produced by applying MIM advantages

  MIM artykmaçlyklaryny ulanyp öndürilen takyk bölekler

  MIM tehnologiýasyny ulanmak, adaty prosesleriň edip bilmeýän önümlerini öndürip biler, şonuň üçin bu öwrülişik tehnologiýasy.Önümçiligi, öndürijilik, material aralygy, önümiň takyklygy we ş.m. çäklendirmeleri çözýär.

 • Precision parts produced by applying MIM advantages

  MIM artykmaçlyklaryny ulanyp öndürilen takyk bölekler

  Dürli materiallar we çeýe galyplaýyş prosesi sebäpli, MIM tehnologiýasy, dürli meýdanlary, dürli aýratynlyklary we önümiň dürli talaplaryny öz içine alyp bilýän ýeke tehnologiýanyň önüm aralygynyň çäklendirmelerini açdy;Mundan başga-da, önümiň hili, daşky görnüşi, takyklygy, öndürijiligi we ş.m. beýleki amallaryň edip bilmejek giňişleýin artykmaçlyklaryna eýedir;Has köp önüm öndürmek üçin MIM tehnologiýasyny ulanmak hasap edilip bilner;Şonuň üçin MIM tehnologiýasy “21-nji asyrda iň geljegi uly komponent döredýän tehnologiýa hökmünde tanalýar.