Hareware Parts
Hinge Product
Medical & Daily-use Article

üpjün ederis
elmydama aliň gowusy
önümleri.

ISDN (Zhejiang) Precision Technology Co., Ltd.GO

Döredileli bäri ýokary derejeli takyk önümleri ösdürmäge we öndürmäge borçlanýarys, dürli pudaklar üçin dürli çylşyrymly şekilli önümleri öndürdik we öndürdik.Highokary hilli metal poroşok çig malyny, poslamaýan polatdan, ferro esasly erginlerden, titanium materiallaryndan, magnit materiallaryndan we ş.m. ähli görnüşleri öz içine alýan görnüşleri saýlaýarys.

gözläňesasy önümler

Dünýä derejesindäki hil markasyny döretmek biziň maksadymyz.Hytaýda ýerleşip, dünýädäki müşderilere iň oňat önümleri we hyzmatlary hödürleýäris.

saýlamagy maslahat berýäris
dogry önümler

 • Biz hakda
 • Önümlerimiz
 • Dört ýörelge

"ISDN (Zhejiang) Precision Technology Co., Ltd."Singapuryň ISDN Investment Holding Co. Ltd. tarapyndan maýa goýulýar we Hytaýda ISDN Investment Holding-iň golçur kompaniýasydyr.

 • 2019-njy ýylda esaslandyryldy
 • Enjam senagaty
 • Gural senagaty
 • Awtoulag senagaty
 • Lukmançylyk pudagy
 • Enjam senagaty
 • Kompýuter senagaty
 • Elektronika senagaty

Döredileli bäri ýokary derejeli takyk önümleri ösdürmäge we öndürmäge borçlanýarys, dürli pudaklar üçin dürli çylşyrymly şekilli önümleri öndürdik we öndürdik.

Dünýä derejesindäki hil markasyny döretmek biziň maksadymyz.Hytaýda ýerleşip, dünýädäki müşderilere iň oňat önümleri we hyzmatlary hödürleýäris.

 • Müşderi Ilki
 • Söýgi karýerasy
 • Hiliň ileri tutulmagy
 • Özara peýda
ISDN(Zhejiang) Precision Technology Co., Ltd.

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

 • Established
  2019

  Döredildi

  ISDN (Zhejiang) Precision Technologies Co., Ltd. 2019-njy ýylyň 24-nji iýulynda döredildi

 • MIM Process
  6

  MIM prosesi

  1. Garyşyk materiýa;2. Pelleting;3. Sanjym;4. Karz bermek;5. Süzmek;6. Bejergiden soň

 • Application Market
  8

  Programma bazary

  Jübi telefony;Geýmek;Bellik-kitap;Awtoulag bölegi;Lukmançylyk enjamlary;Enjam;Mehaniki;Beýlekiler

 • MIM
  4

  MIM näme?

  Metal material;Plastmassa galyplary;Polokary polimer himiýasy;Poroşok metallurgiýasy

EnjamlarEnjamlar

MIMIpleörelge we önüm

 • 01
  01
  Sanjym üçin çig mal döretmek üçin metal poroşoky plastmassa bilen garyşdyryň: "Iýmit mallary".
 • 02
  02
  Iýmit 200 ° gyzdyrylanda ýumşadylýar we "ýaşyl bölek" emele getirmek üçin galypda sanjylýar.
 • 03
  03
  Plastmassa himiki taýdan döwülýär we "goňur bölek" diýilýän metal poroşok galdyrýar.
 • 04
  04
  Temperatureokary temperatura 1200-de süzülen metal bölejikleriň eremesi we "Tamamlaýyş bölegine" birleşdirildi.

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz täze we köne müşderileriň arasynda pudakda ajaýyp abraý gazandy we gymmatly ynam gazandy ..

tabşyryň

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör