banner

Biz bilen habarlaşyň

ISDN (Zhejiang) Precision Technologies Co., Ltd.

Önümlerimiziň sanawyny göreniňizden soň haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, soraglar üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bize e-poçta iberip, maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.Amatly bolsa, web sahypamyzdaky salgymyzy tapyp, kärhanamyza gelip bilersiňiz.

created by dji camera

Salgysy

Müň zehinleriň C bloky Senagat bölegi.No 2195 Hongfeng ýoly, Huzhou Zhejiang

Telefon

+86 15851671966

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň